Cách gỡ hoàn toàn itunes để cài lại phiên bản thấp hơn tương thích itoolsCách gỡ hoàn toàn itunes để cài lại phiên bản thấp hơn tương thích itools
Full Guide:

Other useful guide:

Nguồn: https://lessismoresuccess.com/

Xem thêm bài viết khác: https://lessismoresuccess.com/may-tinh/

9 thoughts on “Cách gỡ hoàn toàn itunes để cài lại phiên bản thấp hơn tương thích itools

  1. ad cho mình hỏi, vào user/../appData/ Local hay roaming nhưng không xóa được Apple Computer được, nó báo k thể xóa vì có cái khác đang sử dụng ? help me!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *