Cách sử dụng phần mềm hóa học PL TablePL Table là một bảng tuần hoàn hóa học đa chức năng, là công cụ cho học sinh, giáo viên và cả những nhà nghiên cứu hóa học.

Dưới đây là một số những chức năng quan trọng của phần mềm này:

– Cung cấp toàn bộ thông tin trên mỗi nguyên tố hóa học của bảng tuần hoàn Mendeleev bao gồm: nguyên tử khối, sự ion hóa, tính dẫn điện, tính kháng điện, mật độ phân tử và thời điểm khám phá của nguyên tố đó. Với mỗi nguyên tố hóa học, sẽ có trên 20 thông tin dữ liệu.

– Cung cấp thông tin của hơn 890 đồng vị trong 111 nguyên tố hóa học, bao gồm các đồng vị tự nhiên và đồng vị nhân tạo với các chất có chu kỳ bán rã và phân rã.

– Có chức năng cân bằng các phương trình phản ứng hóa học phức tạp và tự động kiểm tra các phương trình phản ứng này.

– Tính toán số liệu hóa học như: khối lượng phân tử hay tính số mol của các chất tham gia phản ứng.

– Bạn có thể tự bổ sung thêm một số thông tin cho mỗi nguyên tố hóa học và giới thiệu những thông tin này trên bảng tuần hoàn.

– Hiển thị hình ảnh về cấu trúc phân tử của mỗi nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn.

– Xác định mức độ oxi hóa của mỗi nguyên tố trong hợp chất của nó.

– Thiết lập và hiển thị trọn vẹn các thông tin về tính chất hoạt động của kim loại

– Hiển thị bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học theo các dạng cấu hình khác nhau với việc sử dụng các kiểu tùy chỉnh và cách bố trí màu sắc khác nhau.

Nguồn: https://lessismoresuccess.com/

Xem thêm bài viết khác: https://lessismoresuccess.com/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *