DU LỊCH (TRAVEL) VIỆT NAM – DU LỊCH HÀ NỘI – DI TÍCH CỔ LOADu lịch Việt Nam – Du lịch Hà Nội – Di tích Cổ Loa. Thành Cổ Loa có niên đại cổ nhất, cấu trúc thuộc loại độc đáo nhất trong số những thành cổ ở Việt Nam, được xây dựng từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên để làm Kinh đô nước Âu Lạc. Cổ Loa được cấp bằng Di tích quốc gia năm 1962 và là một trong 21 khu du lịch Quốc gia. Trong khu di tích có các công trình như Đền Thượng, Giếng Ngọc, Đình Cổ Loa, đền thờ An Dương Vương.
Thành gắn liền với những truyền thuyết của dân tộc Việt, về việc Vua An Dương Vương định đô xây thành, về việc chiếc nỏ thần Kim Quy bắn một phát hạ hàng trăm tên giặc, về mối tình bi thương và cảm động của Mỵ Châu – Trọng Thuỷ… Từ bao đời nay, dấu vết của ngôi thành cổ này cùng với những nhân vật được huyền thoại hoá đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam.
Thành Cổ Loa được xây bằng đất ở chính địa phương. Thành có 9 vòng. Chu vi vòng ngoài 8 km, vòng giữa 6.5 km, vòng trong 1.6 km. Diện tích thành trung tâm lên tới 2 km vuông. Thành được xây theo phương pháp đào đất đến đâu, khoét hào đến đó, thành đắp đến đâu, lũy xây đến đó. Mặt ngoài lũy, dốc thẳng đứng, mặt trong xoải để đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4-5m, có chỗ 8-12m. Chân lũy rộng 20-30m, mặt lũy rộng 6-12m. Khối lượng đất đào đắp ước tính tới 2.2 triệu mét khốị. Thành Cổ Loa không đơn thuần chỉ là một di tích lịch sử ,, nó còn là một biểu tượng cho dân tộc, con người Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Vietnam tourism – Hanoi Tourism – Co Loa ruins. Co Loa Citadel has the oldest dating, the structure of the most unique type of the citadel in Vietnam, built from the 3rd century BC to make the capital of Au Lac. Co Loa was granted a National Monument in 1962 and is one of 21 national tourist sites. In the relic there are works such as Thuong Temple, Gieng Ngoc, Dinh Co Loa and An Duong Vuong temples.
The citadel was associated with the legends of the Vietnamese nation, about the King An Duong Vuong’s attempt to build a citadel, the shooting of Kim Quy’s magic crossbow and shooting down hundreds of enemies, about the tragic and touching love affair of My Chau. – Trong Thuy … For generations, traces of this ancient citadel along with the legendary characters have come into the minds of the Vietnamese people.
Co Loa Citadel is built of earth in the locality. Members have 9 rounds. The outer circumference is 8 km, the middle is 6.5 km and the inside is 1.6 km. The area of ​​the central wall is up to 2 square kilometers. The city was built by the method of digging to where to cut trenches, where the embankments were, and the fortifications were built there. The outer surface of the ramparts, the slope is vertical, the inside of the mango is difficult to hit, while hitting is easy. The average height of 4-5m, some places 8-12m. The accumulation foot is 20-30m wide, the face is 6-12m wide. The volume of earthwork is estimated to be 2.2 million meters. Co Loa Citadel is not just a historical relic ,, it is also a symbol for the people and people of Vietnam in the history of national construction and defense.

Nguồn: https://lessismoresuccess.com/

Xem thêm bài viết khác: https://lessismoresuccess.com/du-lich/

One thought on “DU LỊCH (TRAVEL) VIỆT NAM – DU LỊCH HÀ NỘI – DI TÍCH CỔ LOA

  1. "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Đền cũ lâu đài bóng tịch dương". Dấu tích dựng nước của các tiền nhân còn sót lại thật linh thiêng và huyền bí…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *