| Free Share | Tài liệu Anatomy và Sử dụng phần mềm gì để quản lí Reference? | 3D Easy |Trong video này mình muốn chia sẻ cho mọi người tài liệu anatomy mình đã tạo gần đây cũng nhưng là phần mềm pure-ref giúp các bạn dễ dàng quản lí cũng như là rút ngắn thời gian thu thập ref khi làm việc. cùng xem nhé!

00:42 Nói về phần mềm Pure-Ref
08:00 Nói về Ref anatomy mình chia sẻ trong video

Tài liệu Anatomy:
pure-ref:

Follow mình trên:
Email: 3d.easy.tutor@gmail.com
Facebook:
Instagram:
Twitter:
Artstation:

MUSIC
––––––––––––––––––––––––––––––
Flying High by FREDJI

Music promoted by Audio Library
––––––––––––––––––––––––––––––

YOU CAN DO IT, IF YOU WANT!

#3D #3DEasy #3DEasyTutor #Artist

Nguồn: https://lessismoresuccess.com/

Xem thêm bài viết khác: https://lessismoresuccess.com/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *