Thư giãn với 1 giờ màn hình đen tuyệt đối và 1 giây hiển thịNhãn tên: 1 giờ với màn hình đen tuyệt đối và 1 giây hiển thị
Thời lượng: 1:00:00 h
Kích thước khung hình: 1280×1024
Tốc độ khung hình: 30 khung hình/giây

Nguồn: https://lessismoresuccess.com/

Xem thêm bài viết khác: https://lessismoresuccess.com/lam-dep/

13 thoughts on “Thư giãn với 1 giờ màn hình đen tuyệt đối và 1 giây hiển thị

  1. cac bn gi manh hinh vo diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *