[Vietsub] [181216] SNH48 Team HII MC3 "Pocky Game"Công diễn “Heading News” Sinh nhật Khương Sam 181216
Chủ đề: Pocky Game

Thành viên: Sam – Khương Sam, Jenny – Tôn Trân Ny, Ân – Lý Giai Ân, Nguyên – Phí Thấm Nguyên, 77 – Thích Dư Châu, Dao – Thẩm Mộng Dao, 11 – Vương Dịch, Phán – Trần Phán

Link GD:

Brought to you by JShan’s Subteam – a part of JShan’s House
Follow us on Facebook:

#snh48 #姜杉

Nguồn: https://lessismoresuccess.com/

Xem thêm bài viết khác: https://lessismoresuccess.com/game/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *