(Vietsub) Gió Biển Thổi – Phùng Đề Mạc | 吹海風 – 馮提莫 (Pinyin+Lyrics)(Vietsub) Thổi Gió Biển – Phùng Đề Mạc | 吹海風 – 馮提莫 | Sea Breeze Blowing – Feng Timo (Pinyin+Lyrics)
Hi, mình là Ni Tặc, là 1 fan “Bự” của Mạc tỷ, mình đăng tải clip với mong muốn nhiều người biết đến Mạc tỷ hơn!
Đăng ký/Subscribe, bấm 🔔 để nhận video mỗi khi mình đăng ♫ lên nhé, link đăng ký tại đây ạ:
Subtitles, edit by “Ni Tặc”

❤ Follow Ni Tặc:
– Subscribe Youtube:
– Facebook:

❤ Follow Phùng Đề Mạc – 馮提莫 (冯提莫) – Feng Timo
– Livestream:
– Weibo:

Vui lòng không sao chép video mình đã Subtitles mang đi chỗ khác!
© Subtitles by “Ni Tặc” ☞ Do not Reup

🔔 CONTACT US:
I am a fan, all copyright issues please contact:
• Email: nitac0102@gmail.com
• If the copyright owner believes that the film has an infringement, please contact this channel and the video will be completely deleted.
• 如版權方認為該影片有侵權一事,請與本頻道聯繫,將徹底刪除影片。

Thank you very much for watching!

Nguồn: https://lessismoresuccess.com/

Xem thêm bài viết khác: https://lessismoresuccess.com/du-lich/

40 thoughts on “(Vietsub) Gió Biển Thổi – Phùng Đề Mạc | 吹海風 – 馮提莫 (Pinyin+Lyrics)

 1. ❤❤❤❤❤💖💖💖💕

 2. chéng zhe gōng gòng qì chē nán běi xī dōng
  yáng guāng zài fēng zhōng bú tíng shǎn dòng
  shǒu jī líng shēng fàng chán míng piáo chóng
  guāng zhe jiǎo yā zǒu zài shā tān shàng tǐ huì wǔ hòu

  shí jiān màn dé xiàng wō niú
  nào zhōng duì wǒ méi zuò yòng
  qù gǎn shòu fàng kāi shuāng bì de yōng yǒu

  xiàng zuǒ xiàng yòu xiǎng yào chuī hǎi fēng kàn hǎi ōu
  hé nǐ yī qǐ áo yóu
  dào le hán dōng yě yǒu xià tiān de nuǎn róng róng

  hǎi fēng chuī dào wǒ xīn zhōng
  xiàng zuò le yī chǎng mèng
  yè lǐ zuò zài shā tān kàn xīng kōng

  zhè lǐ méi yǒu nà lǐ méi yǒu
  zěn yàng cái néng kàn dào nǐ de xiào róng
  chūn xià qiū dōng shí jiān zài zǒu
  ān jìng dì yǔ nǐ tǐ huì měi yī fèn gǎn dòng

  xiǎng yào péi nǐ qù chuī hǎi fēng kàn hǎi ōu
  hé nǐ yī qǐ áo yóu
  dào le hán dōng yě yǒu xià tiān de nuǎn róng róng

  hǎi fēng chuī dào wǒ xīn zhōng
  xiàng zuò le yī chǎng mèng
  yè lǐ zuò zài shā tān kàn xīng kōng

  chuī hǎi fēng kàn hǎi ōu hé hǎi tún yī qǐ yóu yǒng
  làng huā kāi fàng dōu dǎ shī le tài yáng gōng gōng

  hǎi fēng chuī dào wǒ men de xīn zhōng
  zuò yī chǎng zhòng xià yè de mèng
  yè lǐ zuò zài shā tān kàn xīng kōng

  yè lǐ zuò zài shā tān kàn xīng kōng
  zài hǎi fēng zhōng wěn zhù nǐ de xiào

 3. https://www.youtube.com/watch?v=u67PgVV_v-k&t=1s ad biết bài hát đầu clip tên gì k? nghe hay quá mà k biết tên

 4. 翻墙出来看提莫唱歌,我也是醉了;她在国内被喷的好惨,居然在墙外有这么多粉丝……啥叫文化输出?她一网红都秒杀一票什么“孔子学院”之类的垃圾!

 5. Ai có thể ship cho t thêm máu có được k 😍❤️ , nụ cười của Mạc Mạc làm fans xao xuyến cả thanh xuân 💋🍃🍃

 6. Hello I just came here from another channel and I just wanted to say you're so amazing and beautiful and you're voice is the best of all. It kind of reminds me of my childhood and all the upbeat music my mom would put on(if that makes sense) so I appreciate the nastolga you just gave me. Much love and I hope you get really successful in your YouTube career and I just subbed as well ❤

 7. I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc I LOVE Ni Tặc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *